Hoewel het terugkoppelen van informatie klinkt als een simpele handeling, hebben teamleaders (die voor het eerst leidinggeven) hier over het algemeen toch behoorlijk wat moeite mee. Het geven van feedback draagt eigenlijk een beetje een negatieve lading, omdat het veelal wordt geassocieerd met het leveren van kritiek. En laat dit nu net iets zijn, waar menig teamleider mee worstelt! Terwijl het een zeer belangrijk onderdeel is van jouw taken als people manager.

Feedback is onvermijdelijk indien jij met jouw team op één lijn wilt geraken en jouw medewerkers wilt stimuleren om vooruitgang te boeken. Daarnaast is feedback een middel bij uitstek, om de onderlinge band van vertrouwen tussen jou en jouw medewerkers te versterken.

Persoonlijke aandacht leidt tot een groter gevoel van betrokkenheid

Dat aandacht voor een ander een positief verschijnsel is, hoeft niet te worden uitgelegd (zie ook artikel “Het belang van persoonlijke aandacht voor elk teamlid”). Diverse onderzoeken hebben ruimschoots uitgewezen dat bijvoorbeeld het knuffelen van baby’s een enorm positieve invloed heeft op hun algemene gevoel van welzijn. Nog vele malen meer bijzonder is de ontdekking, dat deze knuffels zelfs leiden tot een snellere en betere ontwikkeling van de hersenen van baby’s en jonge kinderen.

Nu wil dit natuurlijk niet zeggen dat je morgen elk teamlid spontaan van een knuffel moet voorzien; lichamelijk contact op de werkvloer is nu niet een handeling die positief zal uitvallen! …

Positieve feedback naar jouw medewerkers kan je naar analogie zien als het knuffelen van baby’s. Baby’s kunnen nog niet praten, daarom zijn ouders veelal aangewezen op non-verbale communicatie zoals knuffelen. Volwassenen beschikken gelukkig wel over een uitgebreide woordenschat, welke je kan inzetten om anderen persoonlijke aandacht te geven. Communicatie is een middel bij uitstek, om anderen het gevoel te geven dat ze worden erkend en gewaardeerd. En mensen die worden gewaardeerd, zullen een veel hogere mate van betrokkenheid binnen de organisatie tonen.

IBM heeft in 2013-2014 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de factoren die kunnen bijdragen aan de motivatie van medewerkers. Aan het onderzoek deden ruim 19.000 mensen mee uit 26 verschillende landen en één van de meest opvallende uitkomsten is het belang van erkenning: “(Het onderzoek) onthulde dat het niveau van engagement van werknemers die erkenning ontvangen, bijna drie keer hoger is dan het engagementsniveau van degenen die dit missen”.[1] Kortom: betrokkenheid kan alleen maar worden gecreëerd, indien jij zelf ook actief betrokken bent bij jouw team.

[1] Zhang, H. (2015). How do I recognize thee, let me count the ways (Report No. LOW-14298-USEN-00). Geraadpleegd van http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=SA&subtype=WH&htmlfid=LOW14298USEN

Kritiek is ook betrokkenheid!

In onze maatschappij rust helaas nog steeds zo’n groot taboe op falen, dat wij eigenlijk alles uit de weg proberen te ruimen dat hieraan gerelateerd is. Kritiek leveren hoort daar ook bij. Maar wat men vergeet, is dat falen een intrinsiek onderdeel is van leren en van het groeiproces. We kunnen niet vooruit zonder eerst te vallen; de eerder genoemde baby zal bij de eerste stapjes ook veelvuldig onderuit gaan voordat hij of zij de kunst van het lopen eindelijk onder de knie heeft.

Als volwassenen en vooral in een professionele context vergeten we dat we het vallen en opstaan ooit als normaal zagen en proberen we continu alles maar perfect te doen. Maar perfectie bestaat helemaal niet, het enige waar je naar kan streven is excellentie. En excellentie omvat ook falen, want falen is leren en dus is er zonder falen geen groei.

“Ik heb niet gefaald. Ik heb alleen 10.000 manieren gevonden die niet werken.”

Thomas Edison

Wanneer je nu als manager een medewerker ziet falen, is het zaak dat je dit onderkent als een stap in zijn of haar groeiproces. Een natuurlijke situatie, die je als leidinggevende direct in de goede richting kunt sturen door de medewerker te voorzien van opbouwende kritiek die zal helpen om de volgende keer overeind te blijven. Bekijk het vanuit dit perspectief, dan heeft het geven van feedback geen negatieve lading meer!

De ‘kritiek’ is dan een handvat voor jouw teamlid waar hij of zij zich aan vast kan houden, een vorm van aandacht die gericht is op toekomstige groei. Door het bieden van dit handvat toon je betrokkenheid en door betrokkenheid te tonen, motiveer je jouw medewerkers.

Feedback geven doet jouw team herleven

Binnen welke sector je ook werkzaam bent als manager of teamleader, feedback is een onderdeel van jouw takenpakket dat kan leiden tot een gelukkig, hecht en gemotiveerd team. Je kan door het geven van feedback jouw wensen en doelstellingen kenbaar maken en tegelijkertijd jouw medewerkers het gevoel geven, dat je graag aandacht aan hen besteedt. Dit zal het onderlinge gevoel van vertrouwen alleen maar ten goede komen en daardoor jouw werk als teamleader een stuk makkelijker én prettiger maken.

Vergeet dus niet dat alles begint bij jou: ben jij een fantastische people manager, dan trek jij een fantastisch team aan. Heel veel succes toegewenst!

Nog méér gratis inzichten en tips op vlak van leidinggeven? Volg me via mijn sociale media kanalen.
Of verneem hier meer: https://talentmakers.eu/opleiding-coaching/

Indien je denkt dat dit artikel interessant is voor jouw collega’s of netwerk, aarzel dan niet om het te delen. Zij zullen je dankbaar zijn en ik ook.

Warme groet,
Fabienne

Share This