In één van m’n vorige blogartikels (in het Engels) “People leave managers, not companies”, beschreef ik 3 voorkomende redenen waarom medewerkers managers verlaten en gaf ik tips hoe dit te vermijden, o.a. door ‘rapport’ op te bouwen.

Persoonlijke aandacht

In dit artikel ga ik verder in op het belang van persoonlijke aandacht voor ieder van uw teamleden.

Vraag een willekeurige manager om een lijstje te maken van diens prioriteiten op werkgebied en de kans is groot, dat het lijstje vrijwel alleen maar actiepunten bevat die met persoonlijke prestaties te maken hebben. Hij of zij wil allicht efficiënter kunnen plannen, om die eindeloze to-do lijst eens af te krijgen. Of een nieuwe opleiding volgen, om zich verder te ontwikkelen binnen een bepaald vakgebied, eerder dan specifieke managementvaardigheden aan te slijpen. Iets dat ook vaak genoemd wordt, is de wens om bepaalde medewerkers, die stelselmatig onder de lat presteren, aan te spreken op hun inefficiëntie.

Dit is echter een redelijk omstreden punt, dat bijzonder vaak verkeerd wordt aangepakt. Vele managers zijn van mening, dat de prestaties op de werkvloer primeren. Dit is in feite juist, alleen het begrip ‘prestaties’ wordt soms vrij eenzijdig geïnterpreteerd. Prestaties bestaan namelijk uit veel meer dan alleen goede cijfers, hoge winsten en behaalde deadlines:

gelukkige en geëngageerde medewerkers zijn tevens een essentieel onderdeel van het vermogen om als teamleader succesvol te zijn.

Geen enkele manager is op zichzelf aangewezen

Om als leidinggevende gestelde doelen te kunnen behalen, bent u voor het overgrote deel afhankelijk van uw team. U kunt op geen enkele wijze al het werk zelf oppakken, uw taak bestaat niet voor niets uit het delegeren en overzien van werkzaamheden. Dit zal ongetwijfeld niet altijd even makkelijk zijn, u heeft immers met mensen te maken en mensen zijn nu eenmaal onderhevig aan een zekere onvoorspelbaarheid.

Een medewerker kan ziek worden, waardoor er werk blijft liggen. Medewerkers kunnen ook problemen ondervinden met het uitvoeren van taken omwille van persoonlijke redenen, bijvoorbeeld een gebrek aan kennis, miscommunicatie over de taak zelf of zelfs onbewuste onzekerheid over diens capaciteiten.

Een mens is geen machine, het is niet mogelijk om simpelweg data te uploaden en er van uit te gaan dat de data aankomen en ook nog eens juist worden verwerkt. Om het beste uit medewerkers te halen en hun functioneren op een zo stabiel mogelijk peil te houden, is het van groot belang dat u de mensen achter uw medewerkers kent.

Wat weet u eigenlijk over uw teamleden?

Kent u de sterke en zwakke punten van elk teamlid? Weet u wat elk teamlid het liefst doet en ook wat hij of zij juist niet graag doet? Bent u enigszins op de hoogte van de persoonlijke levenssfeer van elke medewerker? Zijn uw teamleden überhaupt wel gelukkig met wat ze op dagelijkse basis doen? De kans is groot dat velen deze vragen niet bevestigend kunnen beantwoorden.

Vaak wordt als argument aangevoerd, dat men geen tijd heeft om aan zulke “triviale” zaken te besteden vanwege de immens hoge werkdruk. Er zijn ook managers die van mening zijn, dat het beter is een zekere afstand te bewaren naar hun medewerkers toe. Anders vervalt de grens tussen de hiërarchische verhoudingen onderling en dit zal volgens hen een negatieve impact kunnen hebben op de prestaties van de afdeling. Maar is dit wel echt zo?

Goede prestaties en persoonlijke aandacht gaan hand in hand!

Heeft u wel eens een compliment gehad met betrekking tot de wijze waarop u een moeilijk project heeft afgerond? Dan bent u bekend met het prettige gevoel dat u hoogstwaarschijnlijk op dat moment overviel. U had niet alleen een zakelijk doel behaald, maar kreeg ook nog eens positieve bevestiging omtrent uw prestatie. Dit maakte het behalen van het doel dubbel zo fijn. Uw zelfvertrouwen kreeg in ieder geval even een boost.

Met uw teamleden is het niet anders. Hoewel ze absoluut over het vermogen beschikken zelf tevreden te kunnen zijn met behaalde prestaties, zal een beetje persoonlijke aandacht en een complimentje zo nu en dan hen nog een extra zetje in de rug geven. Hierdoor voelt een medewerker zich gewaardeerd en dit heeft te allen tijde een positieve uitwerking op zijn of haar zelfvertrouwen.

Uw teamlid zal op deze manier ook nog eens het gevoel krijgen u te kunnen vertrouwen, waardoor eventuele problematische situaties in een vroeg stadium kunnen worden onderschept. Een medewerker die met iets zit, zal veel eerder aan de bel trekken indien u het gevoel creëert zaken bespreekbaar te maken, dan een teamleader die continu alleen maar prestaties eist zonder aandacht voor zijn medewerkers te hebben.

Persoonlijke aandacht leidt tot zelfvertrouwen en zelfvertrouwen is één van de belangrijkste voorwaarden voor een algemeen gevoel van geluk. En het is inmiddels ruimschoots bewezen, dat gelukkige medewerkers aanzienlijk beter presteren.

Een gebrek aan aandacht voor de medewerker kan daarentegen tot ontevredenheid leiden, tot het gevoel genegeerd te worden, tot onderling wantrouwen en tevens een gevoel van verdeeldheid. Teamleden zullen veel minder het gevoel hebben met eventuele problemen bij u terecht te kunnen, waardoor de kans vele malen groter is dat situaties onnodig kunnen escaleren. Communicatie is uitermate belangrijk binnen een organisatie, het stelt mensen in staat elkaar te begrijpen, van elkaar te leren en elkaar te motiveren.

Persoonlijke aandacht hoeft niet veel tijd te kosten

U kunt al behoorlijke resultaten verwachten door simpelweg eens een complimentje te geven, gericht op een behaalde taak of persoonlijk doel van een teamlid. Of in een lunchpauze eens aan te schuiven bij een groepje medewerkers. In het begin kan het ietwat ongemakkelijk zijn, maar oefening baart kunst!
Een jaarlijkse team uitstap is ook een uitgelezen kans om meer over uw teamleden te weten te komen. Besteed uw tijd dan ook een klein beetje aan hen, zij geven per slot van rekening ook een groot deel van hun tijd aan u. Een kleine geste kan al een grootse invloed hebben op de motivatie van uw teamleden en daarmee ook op de uwe.

Nog beter is het om op structurele en systematische wijze te communiceren met ieder van uw teamleden.
Hoe? Door op regelmatige basis 1-op-1 gesprekken te hebben.
Maar dat leg ik haarfijn uit in een volgend blogartikel en/of E-book 😉

Ondertussen wens ik u veel succes!

Toch meer hulp nodig? Verneem hier meer over onze opleidingen en coaching.

Indien u denkt dat dit artikel interessant is voor uw collega’s of netwerk, aarzel dan niet om het te delen. Zij zullen u dankbaar zijn en ik ook. 

 

Share This