Katrien Willot
Coördinator Sociale Dienst, Bewel (België)
Ik heb mezelf ingeschreven als deelnemer aan 'Start-to-Lead' omdat ik net ben gepromoveerd tot coördinator van het team waarvan ik daarvoor medewerker was. Inhoudelijk gezien heb ik dus al enige voorkennis, echter professioneel leiding geven is compleet nieuw voor mij. Deze cursus was een goede, gestructureerde manier om de basisbeginselen van het leiderschap onder de knie te krijgen. Ik heb vooral kennis opgedaan rond vergadertechnieken, feedback geven, hoe met je team connecteren op een andere manier als voorheen, vertrouwen opbouwen... Mijn ontwikkeling als leidinggevende zit nog in de beginfase, maar ik merk dat deze cursus mij een aantal kapstokken heeft gegeven waar ik in de nabije toekomst zeker een aantal keren kan teruggrijpen. Een voorbeeld is dat ik ze nu reeds heb gebruikt om overlegmomenten met het team vorm te geven. De cursus heeft voor mij echter nog een andere meerwaarde gehad, namelijk dat het mij er bewust van heeft gemaakt dat het normaal is dat je niet alles meteen onder de knie hebt. Een groeiproces in je rol als teamleider is niet meer als normaal, wat mijn onzekerheid deed verminderen. Het voordeel van de online-cursus was voor mij dat ik de lessen kon volgen wanneer het mij uitkomt. Er komt momenteel heel wat nieuwe informatie op mij af, het feit dat ik deze cursus zelf wat kon plannen gaf zeker de nodige ademruimte. Dit was voor mij een goede startcursus, omdat het meteen de belangrijkste aspecten van leiderschap duidelijk schepte. Vanaf nu werk ik verder aan mijn verdere ontwikkeling als leidinggevende door verdere uitdieping van die belangrijke aspecten.