Mike Mattheus
Head Contact Center, A.S.T.R.I.D. (België)
Het grote voordeel van dit type programma is het feit dat je geen echte werktijd verliest aangezien je dit vrij buiten de werkuren kan afwerken, maar toch de nodige kennis kan vergaren.